Báo cáo Kết quả thực hiện công tác “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm về ma tuý vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025” 6 tháng đầu năm 2022
Số ký hiệu văn bản Báo cáo 130/BC-BDT
Ngày ban hành 14/06/2022
Ngày hiệu lực 14/06/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo Kết quả thực hiện công tác “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm về ma tuý vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025” 6 tháng đầu năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản Ban Dân tộc
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 130. BC BDT.pdf