Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh,Chủ tịch UBND tỉnh giao 6 tháng đầu năm 2022
Số ký hiệu văn bản Báo cáo 124/BC-BDT
Ngày ban hành 13/06/2022
Ngày hiệu lực 13/06/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh,Chủ tịch UBND tỉnh giao 6 tháng đầu năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản Ban Dân tộc
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 124. BC BDT.pdf