Báo cáo Sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa XII) về ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Hướng dẫn số 08-HD/TU ngày 15/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Số ký hiệu văn bản Báo cáo 129/BC-BDT
Ngày ban hành 14/06/2022
Ngày hiệu lực 14/06/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo Sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa XII) về ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Hướng dẫn số 08-HD/TU ngày 15/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản Ban Dân tộc
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 126.BC BDT.pdf