Báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 6 năm 2022
Số ký hiệu văn bản Báo cáo 128/BC-BDT
Ngày ban hành 14/06/2022
Ngày hiệu lực 14/06/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 6 năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản Ban Dân tộc
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 128. BC BDT.pdf