V/v báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 18/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2022
Số ký hiệu văn bản Công văn 438/BDT
Ngày ban hành 14/06/2022
Ngày hiệu lực 14/06/2022
Trích yếu nội dung V/v báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 18/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2022
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn bản Ban Dân tộc
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 438. BDT.pdf