BÁO CÁO Tình hình thực hiện công tác dân tộc năm 2022 và kết quả thực hiện chính sách đối với người có uy tín giai đoạn 2011-2021
Số ký hiệu văn bản BÁO CÁO 149/BC-BDT
Ngày ban hành 22/06/2022
Ngày hiệu lực 22/06/2022
Trích yếu nội dung BÁO CÁO Tình hình thực hiện công tác dân tộc năm 2022 và kết quả thực hiện chính sách đối với người có uy tín giai đoạn 2011-2021
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản Ban Dân tộc
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm signed-149.pdf