Quyết định Về việc trưng tập xe phục vụ công việc
Số ký hiệu văn bản Quyết định 60/QĐ-BDT
Ngày ban hành 22/06/2022
Ngày hiệu lực 22/06/2022
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc trưng tập xe phục vụ công việc
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Văn bản Ban Dân tộc
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm signed-60.pdf