Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện dân chủ, dân vận trong hoạt động cơ quan 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm Quí IV năm 2022
Số ký hiệu văn bản Báo cáo 232/BC-BDT
Ngày ban hành 14/09/2022
Ngày hiệu lực 14/09/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện dân chủ, dân vận trong hoạt động cơ quan 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm Quí IV năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản Ban Dân tộc
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 232.BC BDT.pdf