Về việc thành lập Tổ tự kiểm tra công tác CCHC, chấp hành nội quy, quy chế làm việc của Ban Dân tộc 2022
Số ký hiệu văn bản Quyết định 97/QĐ-BDT
Ngày ban hành 16/09/2022
Ngày hiệu lực 16/09/2022
Trích yếu nội dung Về việc thành lập Tổ tự kiểm tra công tác CCHC, chấp hành nội quy, quy chế làm việc của Ban Dân tộc 2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Văn bản Ban Dân tộc
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 97.QĐ BDT.pdf