V/v phúc đáp Công văn số 1739/UBND ngày 12/9/2022 của UBND huyện Bắc Yên về việc đề nghị hướng dẫn một số nội dung thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản Công văn 749/BDT
Ngày ban hành 16/09/2022
Ngày hiệu lực 16/09/2022
Trích yếu nội dung V/v phúc đáp Công văn số 1739/UBND ngày 12/9/2022 của UBND huyện Bắc Yên về việc đề nghị hướng dẫn một số nội dung thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn bản Ban Dân tộc
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 749.BDT.pdf