Báo cáo Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 (Tính từ ngày 01/11/2021 đến ngày 31/10/2022)
Số ký hiệu văn bản Báo cáo 323/BC-BDT
Ngày ban hành 09/11/2022
Ngày hiệu lực 09/11/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 (Tính từ ngày 01/11/2021 đến ngày 31/10/2022)
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản Ban Dân tộc
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 323. BC BDt.pdf