Báo cáo Kết quả công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 (lần 1) (Từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/10/2022)
Số ký hiệu văn bản Báo cáo 322/BC-BDT
Ngày ban hành 09/11/2022
Ngày hiệu lực 09/11/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo Kết quả công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 (lần 1) (Từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/10/2022)
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản Ban Dân tộc
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 322. BC BDT.pdf