Báo cáo Kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới và Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025” theo Quyết định 1898/QĐ-TTgcủa Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2022
Số ký hiệu văn bản Báo cáo 325/BC-BDT
Ngày ban hành 10/11/2022
Ngày hiệu lực 10/11/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo Kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới và Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025” theo Quyết định 1898/QĐ-TTgcủa Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản Ban Dân tộc
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 325. BC BDT.pdf