Báo cáo Kết quả thực hiện Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 28/7/2021của UBND tỉnh năm 2022
Số ký hiệu văn bản Báo cáo 340/BC-BDT
Ngày ban hành 14/11/2022
Ngày hiệu lực 14/11/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo Kết quả thực hiện Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 28/7/2021của UBND tỉnh năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản Ban Dân tộc
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 340. BC BDT.pdf