Báo cáo Kết quả thực hiện Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 11/3/2021 của UBND tỉnh năm 2022
Số ký hiệu văn bản Báo cáo 339/BC-BDT
Ngày ban hành 14/11/2022
Ngày hiệu lực 14/11/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo Kết quả thực hiện Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 11/3/2021 của UBND tỉnh năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản Ban Dân tộc
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 339. BC BDT.pdf