BÁO CÁO Tình hình thực hiện Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 18/4/2022 của UBND tỉnh năm 2022
Số ký hiệu văn bản Báo cáo 338/BC-BDT
Ngày ban hành 14/11/2022
Ngày hiệu lực 14/11/2022
Trích yếu nội dung BÁO CÁO Tình hình thực hiện Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 18/4/2022 của UBND tỉnh năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản Ban Dân tộc
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 338. BC BDT.pdf