Báo cáo Kết quả thực hiện Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 17/4/2022 của UBND tỉnh Sơn La về tổ chức triển khai thực hiện Biên bản ghi nhớ về hợp tác toàn diện hai tỉnh Lào Cai và Sơn La giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản Báo cáo 337/BC-BDT
Ngày ban hành 14/11/2022
Ngày hiệu lực 14/11/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo Kết quả thực hiện Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 17/4/2022 của UBND tỉnh Sơn La về tổ chức triển khai thực hiện Biên bản ghi nhớ về hợp tác toàn diện hai tỉnh Lào Cai và Sơn La giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản Ban Dân tộc
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 337. BC BDT.pdf