BÁO CÁO Kết quả thực hiện Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 29/3/2021 của UBND tỉnh năm 2022 về tổ chức triển khai thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản Báo cáo 334/BC-BDT
Ngày ban hành 14/11/2022
Ngày hiệu lực 14/11/2022
Trích yếu nội dung BÁO CÁO Kết quả thực hiện Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 29/3/2021 của UBND tỉnh năm 2022 về tổ chức triển khai thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản Ban Dân tộc
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 334. BC BDT.pdf