Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện xây dựng và phát sóng phóng sự tuyên truyền về “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2022
Số ký hiệu văn bản Quyết định 122/QĐ-BDT
Ngày ban hành 14/11/2022
Ngày hiệu lực 10/11/2022
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện xây dựng và phát sóng phóng sự tuyên truyền về “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Văn bản Ban Dân tộc
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 122.QĐ BDT.pdf