Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 23/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2022
Số ký hiệu văn bản Báo cáo 333/BC-BDT
Ngày ban hành 14/11/2022
Ngày hiệu lực 14/11/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 23/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản Ban Dân tộc
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 333. BC BDT.pdf