Về việc thành lập tổ thẩm định dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thực hiện Nội dung số 02, Tiểu dự án 01, Dự án 10 theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2022
Số ký hiệu văn bản Quyết định 120/QĐ-BDT
Ngày ban hành 08/11/2022
Ngày hiệu lực 08/11/2022
Trích yếu nội dung Về việc thành lập tổ thẩm định dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thực hiện Nội dung số 02, Tiểu dự án 01, Dự án 10 theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Văn bản Ban Dân tộc
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 120. QĐ BDT.pdf