Về việc ban hành Quy định về đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các phòng thuộc cơ quan Ban Dân tộc tỉnh năm 2022
Số ký hiệu văn bản Quyết định 129/QĐ-BDT
Ngày ban hành 21/11/2022
Ngày hiệu lực 21/11/2022
Trích yếu nội dung Về việc ban hành Quy định về đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các phòng thuộc cơ quan Ban Dân tộc tỉnh năm 2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Văn bản Ban Dân tộc
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 129.QĐ BDT.pdf