Hướng dẫn Tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đối với tập thể,cá nhân cán bộ công chức năm 2022
Số ký hiệu văn bản Hướng dẫn 99/KH-BDT
Ngày ban hành 21/11/2022
Ngày hiệu lực 21/11/2022
Trích yếu nội dung Hướng dẫn Tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đối với tập thể,cá nhân cán bộ công chức năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn bản Ban Dân tộc
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 99.QĐ BDT.pdf