Kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2022
Số ký hiệu văn bản Báo cáo 327/BC-BDT
Ngày ban hành 11/11/2022
Ngày hiệu lực 11/11/2022
Trích yếu nội dung Kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản Ban Dân tộc
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm signed-signed-327.pdf