Tổng số: 2811
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
141/BC-BDT 19/07/2021 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao tháng 7 năm 2021
Lượt xem: 12
Tải về 4
140/BC-BDT 19/07/2021 Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc tháng 7 năm 2021
Lượt xem: 12
Tải về 6
70/KH-BDT 15/07/2021 Kế hoạch điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch số 30/KH-BDT ngày 05/02/2021 của Ban Dân tộc về tổ chức các lớp “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Sơn La, năm 2021”
Lượt xem: 29
Tải về 8
515/BDT 09/07/2021 Xin ý kiến vào dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc
Lượt xem: 45
Tải về 19
56/QĐ-BDT 07/07/2021 QUYẾT ĐỊNH về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2021 của Ban Dân tộc
Lượt xem: 12
Tải về 2
1403/QĐ-UBND 22/06/2021 Ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Lượt xem: 30
Tải về 14
63/KH-BDT 21/06/2021 KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới lĩnh vực công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2022
Lượt xem: 57
Tải về 31
122/BC-BDT 18/06/2021 Tình hình thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao 6 tháng đầu năm 2021
Lượt xem: 29
Tải về 6
117/BC-BDT 17/06/2021 Báo cáo kết quả công tác dân tộc tháng 6 năm 2021
Lượt xem: 62
Tải về 20
118/BC-BDT 17/06/2021 Tình hình thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao quý II năm 2021
Lượt xem: 20
Tải về 5
12345678910...
 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN DÂN TỘC TỈNH SƠN LA 

Địa chỉ: Tầng 5 tòa nhà 6T1, Trung tâm hành chính tỉnh, Tổ 7, Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La. 
Điện thoại: 0212.3850744 - Email: bdt@sonla.gov.vn 
Giấy phép xuất bản số: Giấy phép số 01/GP-STTTT, ngày 08/01/2021 của Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Sơn La
Designed by VNPT
 Chung nhan Tin Nhiem Mang