Tổng số: 3704
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Báo cáo 379/BC-BDT 30/11/2023 Báo cáo Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tháng 11 năm 2023
Lượt xem: 10
Tải về 0
Kế hoạch 46-KH/CB 29/11/2023 Kế hoạch kiểm điểm Chi bộ năm 2023
Lượt xem: 13
Tải về 0
Báo cáo 374/BC-BDT 29/11/2023 Báo cáo Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 (Tính từ ngày 01/12/2022 đến ngày 30/11/2023)
Lượt xem: 13
Tải về 0
Báo cáo 377/BC-BDT 29/11/2023 Báo cáo Tình hình thực hiện chế độ tự chủ năm 2023
Lượt xem: 11
Tải về 0
Báo cáo 370/BC-BDT 28/11/2023 Báo cáo Tình hình thi hành pháp luật về tiếp công dân (Tính từ ngày 01/01/2021 đến ngày 28/11/2023)
Lượt xem: 11
Tải về 0
Báo cáo 372/BC-BDT 28/11/2023 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác phòng, chống ma túy, HIV/AIDS, mại dâm, mua bán người trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2023
Lượt xem: 13
Tải về 0
Quyết định 115/QĐ-BDT 27/11/2023 Quyết định Thành lập Hội đồng đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ của các Phòng thuộc Ban Dân tộc tỉnh năm 2023
Lượt xem: 11
Tải về 0
Báo cáo 369/BC-BDT 27/11/2023 Báo cáo Triển khai thực hiện phong trào thi đua ‘‘Bảo đảm TTATGT trên địa bàn tỉnh Sơn La’’ năm 2023
Lượt xem: 13
Tải về 0
Công văn 1045/BDT-THHC 27/11/2023 V/v bình chọn đại biểu người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS khu vực biên giới để tôn vinh trong Chương trình « Điểm tựa của bản làng » lần thứ II năm 2024
Lượt xem: 16
Tải về 0
Báo cáo 357/BC-BDT 21/11/2023 Báo cáo Kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” năm 2023
Lượt xem: 19
Tải về 0
12345678910...