Tổng số: 3260
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
BÁO CÁO 149/BC-BDT 22/06/2022 BÁO CÁO Tình hình thực hiện công tác dân tộc năm 2022 và kết quả thực hiện chính sách đối với người có uy tín giai đoạn 2011-2021
Lượt xem: 9
Tải về 2
Quyết định 60/QĐ-BDT 22/06/2022 Quyết định Về việc trưng tập xe phục vụ công việc
Lượt xem: 8
Tải về 1
Báo cáo 148/BC-BDT 21/06/2022 Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ giúp đỡ xã Phiêng Cằm, huyện Mai Sơn 6 tháng đầu năm 2022 của Ban Dân tộc
Lượt xem: 7
Tải về 1
Báo cáo 20/06/2022 Báo cáo Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2022
Lượt xem: 7
Tải về 0
Công văn 1102/SGDĐT-QLCLGD 16/06/2022 V/v tuyển sinh vào các trường phổ thông dân tộc nội trú trung ương năm học 2022-2023
Lượt xem: 12
Tải về 0
BÁO CÁO 135/BC-BDT 15/06/2022 BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác dân tộc tháng 6 năm 2022 Nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 7 năm 2022
Lượt xem: 27
Tải về 2
Báo cáo 127/BC-BDT 14/06/2022 Báo cáo Kết quả công tác thanh tra quý II và 6 tháng đầu năm 2022;nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022
Lượt xem: 7
Tải về 2
Báo cáo 129/BC-BDT 14/06/2022 Báo cáo Sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa XII) về ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Hướng dẫn số 08-HD/TU ngày 15/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Lượt xem: 2801
Tải về 18
Báo cáo 128/BC-BDT 14/06/2022 Báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 6 năm 2022
Lượt xem: 7
Tải về 0
Công văn 438/BDT 14/06/2022 V/v báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 18/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2022
Lượt xem: 12
Tải về 0
12345678910...