Tổng số: 43
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Nghị định số 125/2021/NĐ-CP 28/12/2021 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới
Lượt xem: 178
Tải về 0
Nghị định số 92/2021/NĐ-CP 29/10/2021 Quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH 15 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid - 19
Lượt xem: 252
Tải về 13
Nghị định 89/2021/NĐ-CP 18/10/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Lượt xem: 251
Tải về 2
Nghị định 68/2020/NĐ-CP 24/06/2020 sửa đổi, bổ sung khoản 3, Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
Lượt xem: 334
Tải về 3
Nghị định số 67/2020/NĐ-CP 15/06/2020 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hảiquan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan
Lượt xem: 305
Tải về 3
Nghị định 62/2020/NĐ-CP 01/06/2020 Nghị định về vị trí việc làm và biên chế công chức.
Lượt xem: 310
Tải về 5
45/2020/NĐ-CP 10/04/2020 Nghi định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
Lượt xem: 552
Tải về 7
47/2020/NĐ-CP 09/04/2020 QUẢN LÝ, KẾT NỐI VÀ CHIA SẺ DỮ LIỆU SỐ CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
Lượt xem: 345
Tải về 2
41/2020/NĐ-CP 08/04/2020 Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất
Lượt xem: 430
Tải về 6
33/2020/NĐ-CP 17/03/2020 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 62/2015/NĐ-CP NGÀY 18 THÁNG 7 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
Lượt xem: 285
Tải về 0
12345