Tổng số: 1197
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Công văn 1045/BDT-THHC 27/11/2023 V/v bình chọn đại biểu người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS khu vực biên giới để tôn vinh trong Chương trình « Điểm tựa của bản làng » lần thứ II năm 2024
Lượt xem: 16
Tải về 0
Công văn 1012/BDT-THHC 17/11/2023 V/v chấn chỉnh và nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi nhiệm vụ của cán bộ công chức trong cơ quan
Lượt xem: 26
Tải về 0
Công văn 998/BDT 15/11/2023 V/v báo cáo tình hình thực hiện Công văn số 4261/UBND-NC ngày 24/10/2023 của UBND tỉnh
Lượt xem: 23
Tải về 0
Công văn 597/BDT-THHC 13/07/2023 V/v báo cáo tình hình công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý II năm 2023
Lượt xem: 60
Tải về 0
Công văn 579/BDT 06/07/2023 V/v báo cáo kết quả thực hiện tháng hành động vì môi trường, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam hưởng ứng Ngày môi trường Thế giới và Ngày Đại dương Thế giới năm 2023
Lượt xem: 57
Tải về 0
Kết luận 554/KL-BDT 29/06/2023 Kết luận Việc tổ chức thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Thuận Châu năm 2021, 2022
Lượt xem: 68
Tải về 0
Phương án 547/PA-BDT 27/06/2023 Phương án Tiết kiệm chi thường xuyên 6 tháng cuối n
Lượt xem: 64
Tải về 0
Công văn 511/BDT-TTr 20/06/2023 Báo cáo thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 10/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2023
Lượt xem: 67
Tải về 0
Công văn 449/BDT-TTr 31/05/2023 báo cáo thống kê công tác hoạt động tư pháp 6 tháng đầu năm 2023
Lượt xem: 70
Tải về 3
Công văn 432/BDT 26/05/2023 Về việc hưởng ứng “Ngày Thế giới không thuốc lá, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25 - 31/5/2023”
Lượt xem: 60
Tải về 0
12345678910...