Lợi ích từ bản đồ số dùng chung
Lượt xem: 83
Hiện nay, hệ thống thông tin địa lý (GIS) với khả năng lưu trữ, quản lý, truy cập, xử lý phân tích và cung cấp thông tin cần thiết để thực thi những quyết định trong nhiều lĩnh vực dịch vụ công cộng.

Để tiến tới việc sử dụng, cung cấp các thông tin trên hệ thống mạng internet theo các quy định, việc quy định, triển khai thực hiện và thống nhất chung trong sử dụng dịch vụ và cơ chế tích hợp, chia sẻ dữ liệu bản đồ, đặc biệt là các lớp dữ liệu dùng chung thuộc bản đồ nền để khai thác dùng chung… là rất cần thiết.

Việc triển khai thí điểm bản đồ số dùng chung, hướng tới hình thành kho dữ liệu dùng chung, tích hợp dữ liệu các sở ngành là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn hiện nay mà trước mắt là tập trung ở 2 nhóm dữ liệu bản đồ số là bản đồ nền  dùng chung (ranh giới, địa hình, hành chính..) và các loại bản đồ chuyên đề khác.

anh tin bai

Ảnh minh hoạ

Dịch vụ bản đồ số dùng chung là một ứng dụng – dịch vụ quan trọng cần thiết cho các phần mềm ứng dụng để phục vụ tham chiếu và lưu trữ thông tin địa chỉ với một mã vị trí địa lý thống nhất chung một cách chính xác, trực quan… Từ đó hình thành các lớp dữ liệu có thể liên kết, chồng các lớp dữ liệu, chia sẻ dữ liệu thống nhất trên nền hệ thống thông tin địa lý thống nhất.

Việc thí điểm tích hợp một số dữ liệu, thông tin đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt vào một bản đồ số dùng chung trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường là việc làm quan trọng và cần thiết. Thông qua bản đồ số dùng chung này, cán bộ công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp sẽ dễ dàng tra cứu các thông tin chi tiết của tất cả các lĩnh vực trong đời sống xã hội…

anh tin bai

Ảnh minh hoạ

Hiện nay bản đồ số của tỉnh nằm trong tình trạng mỗi đơn vị, cơ quan có dữ liệu thông tin riêng lẻ. Điều này dẫn đến không có sự thống nhất, không đáp ứng được tính cập nhật thường xuyên và phản ánh đúng hiện trạng. Trong khi đó, việc xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung là nhiệm vụ trọng tâm, phản ảnh đúng hiện trạng của tỉnh Sơn La

Việc xây dựng bản đồ số dùng chung sẽ tiết kiệm chi phí đầu tư xây dựng hệ thống CSDL chuyên ngành trên địa bàn tỉnh do hệ thống được triển khai tập trung trên hạ tầng CNTT cũng như sử dụng chung một số thành phần hệ thống như: dữ liệu nền, phần mềm nền, bộ ứng dụng dùng chung,… Nâng cao giá trị sử dụng các CSDL chuyên ngành do có thể sử dụng kết hợp đồng bộ với CSDL của nhiều ngành khác nhau. Mặt khác, một phần CSDL chuyên ngành được công khai cho Người dân, Doanh nghiệp và Nhà đầu tư tiếp cận để phục vụ sự phát triển chung của xã hội./.

TH. Nguyễn Ly

Tin khác
1 2 3 4 5 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập

 BAN DÂN TỘC TỈNH SƠN LA 

Địa chỉ: Tầng 5 tòa nhà 6T1, Trung tâm hành chính tỉnh, Tổ 7, Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La. 

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Văn Thu - Trưởng Ban

Điện thoại: 0212.3850744 - Email: bdt@sonla.gov.vn 

 

 Chung nhan Tin Nhiem Mang