Ban Dân tộc tỉnh Sơn La tổ chức hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới năm 2023 theo Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025”
Lượt xem: 339
Trong những năm qua, Đảng và nhà nước ta đã không ngừng hoàn thiện khung luật pháp, chính sách về quyền bình đẳng trên lĩnh vực bình đẳng giới như: Luật hôn nhân và gia đình, Luật bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình…mà trọng tâm là Luật bình đẳng giới và thông qua các công ước quốc tế như công ước về xoá bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ, công ước Liên hiệp quốc về quyền trẻ em… nhờ đó mà phụ nữ và trẻ em đều được bảo vệ

Năm 2017 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 về phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025”. Mục đích tuyên truyền về bình đẳng giới tới người dân vùng dân tộc thiểu số nhất là vùng dân tộc ít người đã góp phần làm chuyển biến nhận thức và hành vi của cộng đồng dân cư về giới và bình đẳng giới trong quan hệ đối xử giữa nam và nữ, trong thực hiện kế hoạch hoá gia đình, trong lựa chọn sinh con theo giới tính, về vị thế của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội. Góp phần vào việc thay đổi nhận thức của phụ nữ theo hướng tiến bộ về vị trí, vai trò của họ và giúp họ khẳng định được bản thân mình trong gia đình và xã hội.

Năm 2023 thực hiện kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 16/3/2018 của UBND tỉnh Sơn La về thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025” trên địa bàn tỉnh Sơn La. Ban Dân tộc tỉnh Sơn La đã phối hợp với UBND các huyện: Quỳnh Nhai, Thuận Châu, Mường La và Mộc Châu xây dựng kế hoạch và tổ chức được 8/14 buổi sinh hoạt ngoại khoá tuyên truyền kiến thức về Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân gia đình, Luật Phòng chống bạo lực gia đình cho hơn 3.000 học sinh các trường TH-THCS: Mường Sại, Chiềng Khay huyện Quỳnh Nhai; Bon Phặng, Chiềng Bằng huyện Quỳnh Nhai; Hua La, Chiềng Muôn, Hua Trai huyện Mường La; Tân Lập huyện Mộc Châu, dự kiến đến hết ngày 31/11/2023 tổ chức đạt 14/14 buổi sinh hoạt ngoại khóa cho các trường vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

anh tin bai

 Toàn cảnh Trường PTDTBT TH và THCS xã Chiềng Muôn tổ chức Ngoại khóa

Qua các hoạt động ngoại khoá tuyên truyền đã giúp cho các em học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhận thức được Bình đẳng giới là việc nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đình và thụ hưởng như nhau về thành quả của sự phát triển. Bình đẳng giới trong gia đình là môi trường lành mạnh để con người, đặc biệt là trẻ em được đối xử bình đẳng, được giáo dục về quyền bình đẳng, được hành động bình đẳng; là tiền đề quan trọng cho sự thành công trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em; cho người dân chất lượng cuộc sống, giải phóng phụ nữ, xây dựng thể chế gia đình bền vững; xóa đi rào cản bất bình đẳng, hạn chế tư tưởng trọng nam khinh nữ, góp phần giảm thiểu tình trạng sinh con thứ 3, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sơn La./.

Đinh Phú

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập

 BAN DÂN TỘC TỈNH SƠN LA 

Địa chỉ: Tầng 5 tòa nhà 6T1, Trung tâm hành chính tỉnh, Tổ 7, Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La. 

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Văn Thu - Trưởng Ban

Điện thoại: 0212.3850744 - Email: bdt@sonla.gov.vn 

 

 Chung nhan Tin Nhiem Mang