Tổ chức bộ máy

1. Lãnh đạo ban gồm:

- 01 Trưởng Ban

- 02 Phó Trưởng Ban

2. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ

- Phòng Tổng hợp - Hành chính;

- Thanh tra;

- Phòng Chính sách Dân tộc.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập

 BAN DÂN TỘC TỈNH SƠN LA 

Địa chỉ: Tầng 5 tòa nhà 6T1, Trung tâm hành chính tỉnh, Tổ 7, Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La. 

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Văn Thu - Trưởng Ban

Điện thoại: 0212.3850744 - Email: bdt@sonla.gov.vn 

 

 Chung nhan Tin Nhiem Mang