Bộ Chính trị ban hành quy định về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ
Lượt xem: 382
Ngày 04/10/2023 Bộ Chính trị ban hành Quy định số 124-QĐ/TW về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị (quy định này thay thế Quy định số 132-QĐ/TW ngày 8/3/2018 của Bộ Chính trị)

Theo đó, Quy định 124-QĐ/TW có một số điểm mới so với Quy định số 132-QĐ/TW ngày 8/3/2018 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị như sau:

1. Bổ sung nguyên tắc trong đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

Đó là “Gắn trách nhiệm cá nhân với tập thể; gắn kết quả của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý với kết quả của địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm thực hiện thống nhất, đồng bộ trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”. Đồng thời thêm nguyên tắc: “Kết hợp chặt chẽ kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động với đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên”.

2. Bổ sung 02 căn cứ kiểm điểm, đánh giá, xếp loại

(1) Tính gương mẫu, ý thức tổ chức kỷ luật, văn hóa giao tiếp, tác phong, lề lối làm việc của cá nhân;

(2) Tinh thần đổi mới, năng động, sáng tạo vì lợi ích chung để đồng bộ với các quy định của Bộ Chính trị.

3. Điều chỉnh, bổ sung đối tượng kiểm điểm

(1) Tập thể lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng, đơn vị sự nghiệp ở Trung ương và địa phương;

(2) Ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương (bao gồm cả ban thường vụ cấp ủy cơ sở được giao quyền cấp trên cơ sở) và cấp ủy cơ sở.

(3) Đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt đảng, đảng viên mới kết nạp chưa đủ 6 tháng thì không thuộc đối tượng kiểm điểm theo quy định.

4. Nội dung kiểm điểm

Quy định 124-QĐ/TW  chia nội dung kiểm điểm với 2 đối tượng (thay vì quy định chung như Quy định 132-QĐ/TW), cụ thể:

(1)  Đối với cá nhân không phải lãnh đạo, quản lý

- Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; việc thực hiện những điều Đảng viên không được làm; ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm nêu gương; tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; lề lối làm việc, tác phong; liên hệ biểu hiện về suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa;

- Việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, kết quả thực hiện chỉ tiêu được giao trong năm;

- Thực hiện cam kết rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu hằng năm;

- Những vấn đề được gợi ý kiểm điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm…

(2) Đối với cá nhân giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

- Các nội dung áp dụng với cá nhân không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý;

- Kết quả công tác lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo điều hành; thực hiện chức trách, nhiệm vụ; khả năng quy tụ, xây dựng đoàn kết nội bộ; mức độ hoàn thành nhiệm vụ dưới quyền quản lý;

- Tinh thần năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, xử lý những vấn đề khó khăn, phức tạp, nhạy cảm; trách nhiệm trong công việc;

- Trách nhiệm nêu gương của bản thân, gia đình; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, sự tín nhiệm của Đảng viên, cán bộ.

Trong khi đó, với cá nhân, theo quy định cũ tại Quy định 132-QĐ/TW, sẽ kiểm điểm về các nội dung dưới đây: Về phẩm chất chính trị, lối sống, đạo đức; tác phong, lề lối làm việc; ý thức tổ chức kỷ luật; Liên hệ các biểu hiện về suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn và kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm;- Việc thực hiện cam kết rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu hằng năm; Việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận và được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước.

5. Điểm mới về nơi kiểm điểm đảng viên:

Quy định 124-QĐ/TW bổ sung nơi kiểm điểm mới cán bộ lãnh đạo, quản lý.
Về cơ bản, cán bộ lãnh đạo, quản lý sẽ thực hiện kiểm điểm ở 02 nơi là chi bộ nơi sinh hoạt và tập thể lãnh đạo, quản lý nơi làm việc. Tuy nhiên, quy định mới còn bổ sung đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên tại chi bộ, đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức ở nơi giữ chức vụ cao nhất.

6. Thêm trách nhiệm trong kiểm điểm của đảng viên

Quy định 124-QĐ/TW bổ sung thêm trách nhiệm của đảng viên như sau:

- Nêu cao trách nhiệm, sự gương mẫu trong kiểm điểm, phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình.

- Đảng viên phải kiểm điểm một cách khách quan, thẳng thắn, trung thực, thực chất.

Quy định 124 giữ nguyên tỷ lệ số lượng tập thể, cá nhân được xếp loại "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" không vuợt quá 20% số được xếp loại "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" như Quy định 132-QĐ/TW.

7. Về tiêu chí xếp loại

Quy định 124 quy định xếp loại chất lượng ở 4 mức: Hoàn thành xuất sắc nhiện vụ; Hoàn thành tốt nhiện vụ; Hoàn thành nhiệm vụ và Không hoàn thành nhiệm vụ.

Tuy nhiên, Quy định 124 quy định rõ cán bộ, đảng viên bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá không bị xếp loại mức “Không hoàn thành nhiệm vụ” trong trường hợp tự phát hiện và khắc phục xong hậu quả”.

Quy định 124-QĐ/TW quy định Cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo quản lý, trước hết là người đứng đầu địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý. Cấp ủy cấp trên trực tiếp quyết định, kiểm tra, giám sát kết quả đánh giá, xếp loại; xem xét hủy bỏ đánh giá, xếp loại lại kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại và chấn chỉnh, xử lý đối với tập thể, cá nhân có liên quan vi phạm quy định về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại./.

TH. Vàng A Sao

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập

 BAN DÂN TỘC TỈNH SƠN LA 

Địa chỉ: Tầng 5 tòa nhà 6T1, Trung tâm hành chính tỉnh, Tổ 7, Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La. 

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Văn Thu - Trưởng Ban

Điện thoại: 0212.3850744 - Email: bdt@sonla.gov.vn 

 

 Chung nhan Tin Nhiem Mang