PHÁT TRIỂN THANH NIÊN SƠN LA GIAI ĐOẠN 2023 ĐẾN 2030
Lượt xem: 378
Ngày 28/8/2023, Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La đã ban hành Nghị quyết số 224/NQ-HĐND ngày 28/8/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phát triển Thanh niên tỉnh Sơn La giai đoạn 2023 – 2030. Nghị quyết đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu như sau:

Mục tiêu chung: Xây dựng cho Thanh niên Sơn La phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự lực tự cường, tự hào về dân tộc; có lý tưởng cách mạng, hoài bão, khát vọng vươn lên xây dựng đất nước; có sức khoẻ, đạo đức, lối sống lành mạnh và ý thức công dân, chấp hành pháp luật; có trình độ, kiến thức, kỹ năng sống, việc làm, lập thân, lập nghiệp, năng động, sáng tạo, làm chủ KHKT. Phát triển nguồn nhân lực trẻ bền vững, chất lượng cao đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của tỉnh và hội nhập quốc tế; phát huy tinh thần trách nhiệm, cống hiến, xung kích, tình nguyện trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần xây dựng tỉnh Sơn La giàu đẹp, văn minh.

Nghị quyết đề ra mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể như sau

1. Về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; cung cấp thông tin về tư vấn, hỗ trợ  pháp lý cho thanh niên: 100% thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang được tuyên truyền, phổ biến, học tập Nghị quyết của cấp uỷ Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 100% là học sinh, sinh viên, có ít nhất 80% thanh niên công nhân và thanh niên ở đô thị; 75% thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được trang bị kiến thức về quốc phòng và an ninh; trên 70% thanh niên được tuyên truyền, phổ biến, cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật thông qua các ứng dụng pháp luật trực tuyến, mạng xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng

2. Về giáo dục, nâng cáo kiến thức, kỹ năng; tạo điều kiện để thanh niên bình đẳng về cơ hội học tập, nghiên cứu đổi mới sáng tạo: 100% thanh niên là học sinh, sinh viên được giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kiến thức pháp luật, kỹ năng sống; đến năm 2030, phấn đấu đạt 100% đạt chỉ tiêu đề ra, trong đó: 70% thanh niên trong độ tuổi đạt trung học phổ thông và tương đương, 90% thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt trình độ trung học cơ sở; 15% thanh niên được ứng dụng, triển khai ý tưởng sáng tạo, công trình nghiên cứu khoa học phục vụ sản xuất và dời sống, ít nhất 10% số ý tưởng, dự án khởi nghiệp của thanh niên được kết nối với doanh nghiệp, quỹ đầu tư hoặc hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí phù hợp; có ít nhất 20% thanh niện là báo cáo viên, tuyên truyền viên là dân tộc thiểu số tham gia tuyên truyền ở những vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

3. Về nâng cao chất lượng đào tạo nghề, tạo việc làm bền vững cho thanh niên; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao: 100% học sinh, sinh viên được giáo dục hướng nghiệp, trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp trước khi tốt nghiệp; 100% sinh viên được trang bị kiến thức về hội nhập quốc tế và chuyển đổi số; đến năm 2030, phấn đấu 80% thanh niên được tư vấn hướng nghiệp, 60% được đào tạo nghề gắn với tạo việc làm, hằng năm có ít nhất có 2.000 thanh niên được giải quyết việc làm; tỷ lệ thanh niên thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 3%, có ít nhất 70% thanh niên khuyết tật, nhiễm bệnh hiểm nghèo, nghiện ma tuý, nạn nhân bị mua bán, đối tượng chấp hành xong án phạt tù… được tư vấn hoà nhập với cộng đồng, phấn đấu tạo việc làm cho trên 30% thanh niên dân tộc thiểu số vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

4. Về bảo vệ, chăm sóc và nâng cáo sức khoẻ cho thanh: Trên 70% thanh niên được tranh bị kỹ năng rèn luyện thể chất nâng cao sức khoẻ, chăm sóc sức khoẻ sinh sản, dân số, bình đẳng giới, bạo lực gia đình…; 60 % thanh niện được tiếp cận các dịch vụ về chăm sóc sức khoẻ sinh sản, sức khoẻ tình dục; 90% cặp nam, nữ thanh niên được tư vấn, khám sức khoẻ trước khi hôn nhân; 100% nữ thanh niên được tiếp cận thuận tiện các biện pháp tránh thai hiện đại, hỗ trợ sinh sản; 100% học sinh, sinh viên có Bảo hiểm y tế, 90% thanh niên công nhân làm việc ở các khu công nghiệp được khám và chăm sóc sức khoẻ định kỳ.

5. Về nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần cho thanh niên: 80% thanh niên ở đô thị, 70% thanh niên ở nông thôn, 60% thanh niên vùng dân tộc thiểu số và miền núi được tạo điều kiện tham gia các hoạt động văn hoá nghệ thuật, thể dục thể thao ở nơi học tập và nơi cư trú; đến năm 2030, có ít nhất 50% thanh niên thành thạo các phương tiện kỹ thuật số phục vụ mục đích giao tiếp, truyền thông, kinh doanh  trên nền kinh tế số.

6. Về phát huy vai trò của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc: 100% thanh niên trong độ tuổi, đủ điều kiện sẵn sàng tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự và dân quân tự vệ; đến năm 2030, phấn đấu trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính tri – xã hội được vào quy hoạch cấp Sở, cấp phòng; 15% thanh niên trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính tri – xã hội đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo, quản lý; 100% tổ chức Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên, Hội sinh viên Việt Nam các cấp huy động thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện, xung kích phát triển kinh tế - xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội, quốc phòng, an ninh quốc gia.

Để Nghị quyết về việc phát triển thanh niên Sơn La giai đoạn 2023 – 2030 đi vào hoạt động có hiệu quả, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đã đề ra các giải pháp chủ yếu: Tổ chức các cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp cần nâng cao nhận thức, tổ chức truyên truyền, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh niên; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp làm tốt công tác giám sát trong việc chăm lo xây dựng, phát triển thanh niên trong tình hình mới; phát huy tính tích cực, chủ động, xung kích, sáng tạo, là cơ hội cho thanh niên cống hiến và trưởng thành trên các lĩnh vực đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung; đáp ứng kịp thời tâm tư, nguyện vọng của thanh niên Sơn La nói riêng.

                                                                         Vàng A Sao

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập

 BAN DÂN TỘC TỈNH SƠN LA 

Địa chỉ: Tầng 5 tòa nhà 6T1, Trung tâm hành chính tỉnh, Tổ 7, Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La. 

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Văn Thu - Trưởng Ban

Điện thoại: 0212.3850744 - Email: bdt@sonla.gov.vn 

 

 Chung nhan Tin Nhiem Mang