Tổng số: 3800
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Báo cáo 106/BC-BDT 17/04/2024 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác Dân tộc, chính sách dân tộc tháng 4/2024; nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2024
Lượt xem: 3
Tải về 0
Báo cáo 15/04/2024 Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao Tháng 4 năm 2024; nhiệm vụ, giai pháp tháng 5/2024
Lượt xem: 2
Tải về 0
Báo cáo 104/BC-BDT 15/04/2024 Báo cáo Kết quả tổng hợp số lượng, thành phần người có uy tín trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2024
Lượt xem: 2
Tải về 0
Báo cáo 102/BC-BDT 15/04/2024 Báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân (Tính từ ngày 18/02/2019 đến ngày 31/12/2023)
Lượt xem: 3
Tải về 0
Báo cáo 98/BC-BDT 11/04/2024 Báo cáo Tình hình và kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tháng 4 năm 2024
Lượt xem: 4
Tải về 0
Báo cáo 95/BC-BDT 09/04/2024 Báo cáo Kết quả công tác nắm tình hình nhân dân tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2024
Lượt xem: 25
Tải về 0
Kế hoạch 43/KH-BDT 29/03/2024 Kế hoạch Khắc phục những tồn tại, hạn chế về chỉ số cải các
Lượt xem: 20
Tải về 1
Báo cáo 90/BC-BDT 29/03/2024 Báo cáo Tổng kết thi hành Luật Cán bộ, công chức
Lượt xem: 33
Tải về 1
Báo cáo 87/BC-BDT 26/03/2024 Báo cáo Kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương
Lượt xem: 16
Tải về 1
Báo cáo 79/BC-BDT 18/03/2024 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác Dân tộc, chính sách dân tộc Quý I/2024; nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2024
Lượt xem: 26
Tải về 0
12345678910...