• 28/11/2022

  Chi Bộ Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể và cá nhân năm 2022

  Sáng ngày 28/11/2022 Chi Bộ Ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể và cá nhân năm 2022. 

 • 08/11/2022

  CHI BỘ BAN DÂN TỘC TỔ CHỨC SINH HOẠT “CHÍNH TRỊ DƯỚI CỜ” THÁNG 11 NĂM 2022

  Sáng ngày 07/11/2022, Chi bộ Ban Dân tộc tổ chức sinh hoạt “chính trị dưới cờ” tháng 11 năm 2022. Lễ chào cờ diễn ra trang nghiêm với toàn thể đảng viên, công chức và người lao động tham dự

 • 26/10/2022

  KẾ HOẠCH 133-KH/TU NGÀY 20/10/2022 CỦA TỈNH ỦY VỀ TĂNG CƯỜNG CỦNG CỐ, XÂY DỰNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ ĐẢNG VIÊN TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

  Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Kế hoạch số 07-KH/TW ngày 17/8/2022 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; đồng thời,  nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ở cở sở vững mạnh, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, xây dựng đội ngũ cấp ủy, đảng viên đẩy đủ phẩm chất, năng lực, uy tín lãng đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của tổ chức cơ sở đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Ngày 20/10/2022, tỉnh ủy Sơn La đã ban hành Kế hoạch số 113-KH/TU thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành

 • 25/10/2022

  TRƯỞNG BAN DÂN TỘC TỈNH SƠN LA DỰ SINH HOẠT CHI BỘ BẢN CO CHÀM, XÃ LÓNG LUÔNG, HUYỆN VÂN HỒ

  Thực hiện Kết luận số 447-KL/TU ngày 16/3/2022 của Ban Thường vụ tỉnh uỷ về phân công các đồng chí Thường trực tỉnh uỷ, Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2020-2025 dự sinh doạt với chi bộ khu dân cư. Ngày 24/10/2022, đồng chí Đinh Trung Dũng, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh đã tham dự sinh hoạt chi bộ tại bản Co Chàm, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ. 

 • 26/09/2022

  Trưởng Ban Dân tộc tỉnh dự sinh hoạt chi bộ bản Hang Trùng II, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ

  Thực hiện Kết luận số 447-KL/TU ngày 16/3/2022 của Ban Thường vụ tỉnh uỷ về phân công các đồng chí Thường trực tỉnh uỷ, Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2020-2025 dự sinh doạt với chi bộ khu dân cư. Ngày 22/9/2022, Đồng chí Đinh Trung Dũng, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh đã tham dự sinh hoạt chi bộ tại bản Hang Trùng II, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ.

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1
Đăng nhập

 BAN DÂN TỘC TỈNH SƠN LA 

Địa chỉ: Tầng 5 tòa nhà 6T1, Trung tâm hành chính tỉnh, Tổ 7, Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La. 

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Văn Thu - Trưởng Ban

Điện thoại: 0212.3850744 - Email: bdt@sonla.gov.vn 

 

 Chung nhan Tin Nhiem Mang