Tình hình thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao quý II năm 2021
Số ký hiệu văn bản 118/BC-BDT
Ngày ban hành 17/06/2021
Ngày hiệu lực 17/06/2021
Trích yếu nội dung Tình hình thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao quý II năm 2021
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm signed-118.pdf