Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc tháng 7 năm 2021
Số ký hiệu văn bản 140/BC-BDT
Ngày ban hành 19/07/2021
Ngày hiệu lực 19/07/2021
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc tháng 7 năm 2021
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Sở, ngành
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm signed-140.pdf