QUYẾT ĐỊNH về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2021 của Ban Dân tộc
Số ký hiệu văn bản 56/QĐ-BDT
Ngày ban hành 07/07/2021
Ngày hiệu lực 07/07/2021
Trích yếu nội dung QUYẾT ĐỊNH về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2021 của Ban Dân tộc
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Sở, ngành
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm signed-56.pdf