Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ giúp đỡ xã Phiêng Cằm, huyện Mai Sơn 6 tháng đầu năm 2022 của Ban Dân tộc
Số ký hiệu văn bản Báo cáo 148/BC-BDT
Ngày ban hành 21/06/2022
Ngày hiệu lực 21/06/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ giúp đỡ xã Phiêng Cằm, huyện Mai Sơn 6 tháng đầu năm 2022 của Ban Dân tộc
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản Ban Dân tộc
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 148.BC BDT.pdf