THÔNG BÁO Tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Trưởng Ban Dân tộc với tổ chức, nhân dân trên địa bàn tỉnh (lần 2)
Số ký hiệu văn bản Thông báo 745/TB-BDT
Ngày ban hành 14/09/2022
Ngày hiệu lực 14/09/2022
Trích yếu nội dung THÔNG BÁO Tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Trưởng Ban Dân tộc với tổ chức, nhân dân trên địa bàn tỉnh (lần 2)
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn bản Ban Dân tộc
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 745.TB BDT.pdf