Báo cáo Tình hình và kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tháng 9 năm 2022
Số ký hiệu văn bản Báo cáo 233/BC-BDT
Ngày ban hành 14/09/2022
Ngày hiệu lực 14/09/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo Tình hình và kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tháng 9 năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản Ban Dân tộc
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 233.bc-bdt.pdf