V/v đăng ký chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCC năm 2023
Số ký hiệu văn bản Công văn 756/BDT
Ngày ban hành 19/09/2022
Ngày hiệu lực 19/09/2022
Trích yếu nội dung V/v đăng ký chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCC năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn bản Ban Dân tộc
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 756.BDT.pdf