Báo cáo Kết quả thực hiện công tác Dân tộc quý III nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2022
Số ký hiệu văn bản Báo cáo 238/BC-BDT
Ngày ban hành 15/09/2022
Ngày hiệu lực 15/09/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo Kết quả thực hiện công tác Dân tộc quý III nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Văn bản Ban Dân tộc
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 238.BC BDT.pdf