Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị Học tập, nghiên cứu, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII
Lượt xem: 227
Thực hiện Kế hoạch số 111-KH/TU ngày 13/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/05/2022 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 95-KH/ĐUK ngày 02/8/2022 của Đảng bộ khối các CQ&DN tỉnh về nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; Kế hoạch số 35-KH/CB của Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh.

Từ ngày 11/8/2022 đến ngày 12/8/2022, Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức Hội nghị Học tập, nghiên cứu, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII do đồng chí Lường Văn Toán, Bí thư chi bộ, Phó trưởng Ban Dân tộc, chủ trì và toàn thể cán bộ, đảng viên trong chi bộ, toàn thể cán bộ, công chức của Ban Dân tộc.

  

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Mục đích của Hội nghị nhằm quán triệt nội dung trọng tâm, cốt lõi trong các Nghị quyết của Trung ương Đảng, tạo sự thống nhất về tư tưởng, nhận thức, quan điểm, chủ trương của Đảng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Ban Dân tộc, góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu Hội nghị đề ra.

Tại Hội nghị, toàn thể cán bộ, đảng viên trong chi bộ, toàn thể cán bộ, công chức của Ban Dân tộc được học tập, quán triệt nội dung (1) Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao (2) Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (3) Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới (4) Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường, củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới (5) Các văn bản của Tỉnh ủy, Đảng bộ khối các CQ&DN tỉnh về triển khai, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung Đảng khóa XIII.

Qua Hội nghị đã giúp đảng viên, cán bộ, công chức và người lao động của Ban nắm vững nội dung văn kiện, nhất là những nội dung cốt lỗi và những điểm mới trong các văn kiện hội nghị Trung ương 5 khóa XIII. Trên cơ sở đó, cụ thể hóa và triển khai thực hiện, đưa Nghị quyết Hội nghị Trung ương năm khóa XIII vào thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội, thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra.

THHC

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 309
  • Trong tuần: 309
  • Tất cả: 1,573,689
Đăng nhập

 BAN DÂN TỘC TỈNH SƠN LA 

Địa chỉ: Tầng 5 tòa nhà 6T1, Trung tâm hành chính tỉnh, Tổ 7, Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La. 

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Văn Thu - Trưởng Ban

Điện thoại: 0212.3850744 - Email: bdt@sonla.gov.vn 

 

 Chung nhan Tin Nhiem Mang